นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า
  2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน

นโยบายการยกเลิก

หากลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี

นโยบายคืนสินค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี บริษัทฯจะมีการรับประกันสินค้าให้ภายใน 1 ปี ในกรณีที่มีการชำรุด บกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า กรุงเทพและปริมณฑล 3-7 วันทำการ ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ

product